Theorie-examen 

Voordat je aan het praktijkexamen kunt deelnemen, moet je geslaagd zijn voor je theorie-examen. Kandidaten die op 1 november 2011 de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt mogen Theorie examen afleggen. Kandidaten die op 1 november 2011 al 17 jaar zijn, kunnen niet meedoen met 2toDrive. Voor een praktijkexamen of toets moeten ze even wachten tot hun 18e. Wel mogen zij alvast een theorie-examen afleggen en rijlessen nemen.

Het theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting. Het is verstandig om ongeveer een kwartier voor aanvang van het examen aanwezig zijn.

Het examen bestaat uit twee onderdelen.
Onderdeel 1:

25 vragen over gevaarherkenning. Bij gevaarherkenning krijgt u vragen over hoe u zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie.

Onderdeel 2:

40 vragen, waarvan 30 over verkeersregels en 10 over verkeersinzicht. Bij verkeersregels en verkeersinzicht gaat het om ja/nee vragen, meerkeuzevragen en vragen waar u zelf een getal moet invullen.

Om te slagen voor het theorie examen dient u minimaal 13 van de 25 vragen goed over gevaarherkenning en 35 van de 40 vragen goed over verkeersregels en verkeersinzicht.

U mag dus bij de 25 vragen over de gevaarherkenning 12 fouten maken en bij de 40 overige vragen mag u 4 fouten maken.

Wat heb je nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Theorie examen online reserveren

Tussentijdse toets:

Bij je rijopleiding kun je door middel van het afleggen van een tussentijdse toets
je vorderingen testen. De tussentijdse toets verloopt net als een echte praktijkexamen.
Zo kun je alvast wennen aan de examensituatie en kan de nervositeit worden verminderd.
Bovendien kan het nog wel eens voorkomen dat je bij het praktijkexamen dezelfde examinator krijgt als die je bij je tussentijdse toets.

Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee met daarop de mogelijke punten waaraan je nog moet werken.
Ook kun je tijdens de toets over het onderdeel bijzondere verrichtingen een vrijstelling verdienen. Deze vrijstelling geld dan alleen voor de eerstvolgende praktijkexamen.

Mee nemen naar het tussentijdse toets:

  • Een geldige identiteitsbewijs
    Oproepkaart
  • Een ingevuld zelfreflectie formulier
  • PDF Tussentijdse toets CBR 

Praktijkexamen:

In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Daarna volgt op de parkeerplaats een oog test, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen van een afstand van 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto.

Het praktijk examen duurt in totaal met kennismaking, oog test, controle/voorbereidingshandelingen, examenrit en uitslag ongeveer 55 minuten. Tijdens het praktijkexamen let de examinator onder meer op de beheersing van de auto, kijktechnieken, voorrang verlenen en rekening houden met andere weggebruikers.

Hij beoordeelt je op tien examenonderdelen zoals: invoegen/uitvoegen, gedrag nabij en op kruispunten, bijzondere verrichtingen, wegrijden, rijden op rechte en bochtige weggedeelten, inhalen/voorbijgaan, afslaan (veranderen van richting), tegemoetkomend/ingehaald worden, van rijstrook wisselen/ zijdelingse verplaatsingen, gedrag nabij en op bijzondere weggedeelten (uitrit, overweg, voetpad, tramhalte, bushalte, rotonde)

Je krijgt tijdens het examen de gelegenheid om te laten zien wat je allemaal kunt. Het hoeft niet helemaal foutloos, want het gaat om het totaalbeeld. Het is belangrijk hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situaties aankan. Kortom de examinator bekijkt of  je veilig en zelfstandig aan het verkeer kunt deelnemen. Na de examenrit krijg je gelijk in het examencentra je uitslag te horen. Ben je gezakt dat krijg je gelijk te horen op welke punten.

PDF Examenvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor je praktijkexamen kun je bij het Stadhuis van je eigen gemeente je rijbewijs aanvragen.

Hiervoor heb je nodig:

  • Geldig Nederlands
  • legitimatie bewijs
  • 1 pasfoto

In Den Haag zijn de kosten hiervoor per 1 januari 2007:

Afhalen na 5 werkdagen € 45,25

Maximaal binnen 2 werkdagen (met spoed) mits je voor 12 uur aanvraagt € 33,25 extra (per regio verschilt de prijs)

Scroll naar boven